ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

ειδική αγωγή, ειδική διαπαιδαγώγηση, προγράμματα ειδικής αγωγής, ειδική αγωγή στην αθήνα, ειδικές γλωσσικές διαταραχές, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δαπ-δεπυ, θεραπεία κατοίκον, ειδική αγωγή κατοίκον, προγράμματα ειδικής διαπαιδαγώγησης

Ειδικές γλωσσικές διαταραχές – ειδικές μαθησιακές δυσκολίες | Θεραπεία Κατοίκον | Τηλ. 212 1011661, Κιν. 6908 753700

Η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (S.L.I.) είναι μία αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή και περιγράφει την κατάσταση μιας εμφανώς καθυστερημένης γλωσσικής ανάπτυξης σε περιπτώσεις που απουσιάζουν άλλες αιτίες όπως αυτισμός, κώφωση, νοητική υστέρηση ή ό,τι άλλο θα μπορούσε να εξηγήσει την γλωσσική καθυστέρηση. Τα παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή έχουν κανονική ευφυΐα, όραση, ακοή, συναισθηματική ανάπτυξη.

Η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή μερικές φορές αποκαλείται και ως αναπτυξιακή δυσφασία.

Τα παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή συνήθως αρχίζουν να μιλούν περίπου στην ίδια ηλικία με τα φυσιολογικά παιδιά, αλλά είναι αισθητά πιο αργή η πρόοδος που σημειώνουν. Έχουν στο ιστορικό τους μια μικρή χρονολογική καθυστέρηση στην απόκτηση γλωσσικών ορόσημων (π.χ. πρώτη λέξη, πρώτη φράση) και γενικότερα ένα πιο βραδύ ρυθμό ανάπτυξης. Τα στάδια της γλωσσικής ανάπτυξης μπορεί να μην είναι ξεκάθαρα μιας και πολλές φορές το παιδί μιλά με φράσεις αλλά χρησιμοποιεί πολλές φορές και μονολεκτικές εκφράσεις. Οι λανθασμένες ρηματικές καταλήξεις ,τόσο σε σχέση με τα πρόσωπα όσο και σε σχέση με τους χρόνους και οι παραλήψεις σημαντικών στοιχείων του λόγου είναι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του λόγου των ατόμων με Ε.Γ.Δ.

Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να παραμείνουν πολύ περισσότερο από την πρώιμη παιδική ηλικία, συχνά κατά την διάρκεια των σχολικών χρόνων και μετέπειτα, όπου τα παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση και την γραφή. Το παιδί με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή συχνά έχει δυσκολίες στο να κατανοεί το νόημα μιας νέας λέξης από το κείμενο ή να αυτοματοποιεί μία νέα συντακτική μορφή . Τα παιδιά με Ε.Γ.Δ. δεν έχουν διανοητικές αναπηρίες, δεν περιθωριοποιούνται και γίνονται κοινωνικά αποδεκτά σε σχέση με άλλα παιδιά που παρουσιάζουν αναπτυξιακές διαταραχές.

Τα χαρακτηριστικά μιας Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής (Ε.Γ.Δ.):

  • Σε φωνολογικό επίπεδο, τα παιδιά εμφανίζουν κυρίως αντικαταστάσεις φωνημάτων, παραλείψεις, μεταθέσεις κ.α. Συχνά καθυστερούν να «καθαρίσουν» την ομιλία τους, αργώντας να προφέρουν σωστά όλους τους φθόγγους και αργούν να κατανοήσουν τις χρονικές έννοιες (“χτες” και “αύριο”, “πριν” και “μετά”).
  • Σε σημασιολογικό επίπεδο ο λόγος παρουσιάζει στοιχεία ανωριμότητας, διότι τα επίπεδα εκφραστικής και αντιληπτικής ικανότητας βρίσκονται κάτω του μέσου όρου απόδοσης, με κριτήριο πάντα την χρονολογική ηλικία. Επίσης ο λόγος είναι άμεσα συνδεδεμένος με το παρόν, γεγονός που δείχνει την μειωμένη ικανότητα για ανάκληση πληροφοριών, συμβολική και αφαιρετική σκέψη. Μπερδεύουν μεταξύ τους λέξεις με κοντινές σημασίες, όπως το “μακρύς” με το “ψηλός”, το ΄έφαγα” με το ΄έχω φάει”.
  • Σε πραγματολογικό επίπεδο δυσκολεύονται να διατηρήσουν ένα θέμα συζήτησης ή να μεταβούν ομαλά σε ένα καινούριο θέμα. Παρατηρείται μειωμένη ικανότητα στο να ζητάνε και να δίνουν διευκρινίσεις, αλλά και στο να αξιολογούν το πλαίσιο συζήτησης. Επιπλέον, χρησιμοποιούν πολύ πρώιμους μηχανισμούς επανόρθωσης / αποσαφήνισης του λόγου τους ( π.χ. επανάληψη αντί για περίφραση ) και δεν αυτοδιορθώνουν τα λάθη τους. Στην βρεφική ηλικία, τα παιδιά αυτά δεν κατονομάζουν συχνά αντικείμενα όπως τα συνομήλικα παιδιά. Μπορεί επίσης να μην απαντούν σε ερωτήσεις ή να δίνουν ακατάλληλες απαντήσεις. Σε μεγαλύτερη προσχολική ηλικία, τα άτομα αυτά έχουν δυσκολίες με την επαγωγική ικανότητα στο λόγο που διαφαίνεται στη χρήση ελλιπών συμφραζομένων, που δεν περιέχουν αρκετές πληροφορίες (π.χ. πρόσωπα, χρόνους, τόπους) για να εξάγει νόημα ο ακροατής.
  • Σε συντακτικό επίπεδο έχουν χαμηλό μέσο μήκος πρότασης σε σχέση με την χρονολογική τους ηλικία. Η γραμματική είναι πιο απλουστευμένη σε σχέση με τα συνομήλικα παιδιά, χρησιμοποιούν απλές δομές προτάσεων (Υποκείμενο-Ρήμα – Αντικείμενο), στερεότυπες φράσεις, μικρές φράσεις. Επίσης υπάρχουν διαταραχές στον τομέα της μορφολογίας, όπως παραλείψεις άρθρων, συνδέσμων, προθέσεων και λανθασμένη χρήση καταλήξεων. Οι φράσεις τους δεν έχουν το σωστό χρόνο, είναι σχεδόν πάντα στον ενεστώτα και γενικά υπάρχει άτακτη τοποθέτηση μερικών λέξεων μέσα στην πρόταση («έχω δύο γιαγιές», «χτες τρώμε στη νονά», «τα παιδιά χόρεψε», «ο λύκος ήταν μαύρο»).

ειδική αγωγή, ειδική διαπαιδαγώγηση, προγράμματα ειδικής αγωγής, ειδική αγωγή στην αθήνα, ειδικές γλωσσικές διαταραχές, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δαπ-δεπυ, θεραπεία κατοίκον, ειδική αγωγή κατοίκον, προγράμματα ειδικής διαπαιδαγώγησης, ειδική αγωγή αθήνα,

επικοινωνία

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δαπ-δεπυ, θεραπεία κατοίκον, ειδικές γλωσσικές διαταραχές, διαταραχές άρθρωσης, γλωσσικές διαταραχές | Θεραπεία Κατοίκον | Τηλ. 212 1011661, Κιν. 6908 753700