ειδικοί παιδαγωγοί δάφνη

ειδικοί παιδαγωγοί δάφνη, ειδική αγωγή δάφνη, ειδική διαπαιδαγώγηση, ειδικές θεραπείες, ειδική αγωγή εοπυυ, εκπαιδευτικά προγράμματα, μαθησιακές δυσκολίες, ειδική μάθηση, συμβουλευτική, ατομικές συνεδρίες

Προγράμματα ειδική αγωγής & συνεδρίες στο χώρο σας στη Δάφνη | Θεραπεία Κατοίκον | Τηλ. 212 1011661, Κιν. 6908 753700

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ειδική αγωγή δάφνη, ειδικά προγράμματα μάθησης, διαταραχές συγκέντρωσης και προσοχής, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, εκπαιδευτική – παιδαγωγική αξιολόγηση, δημιουργική απασχόληση, ειδική αγωγή κατοίκον δάφνη,
ειδική αγωγή κατοίκον

Ειδικοί Παιδαγωγοί από το Θεραπεία Κατοίκον

Το επιστημονικό πεδίο της Ειδικής Αγωγής είναι αρκετά ευρύ, καθώς περιλαμβάνει τις υπηρεσίες αξιολόγησης και παρέμβασης σε ποικιλία καταστάσεων. Τέτοιες είναι οι γενικές και ειδικές δυσκολίες μάθησης (δυσλεξία και δυσαριθμησία), οι δυσκολίες στη συγκέντρωση της προσοχής, η υπερκινητικότητα και η παρορμητική συμπεριφορά, καθώς και οι δυσκολίες στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία. Οι καταστάσεις αυτές έχουν συνήθως γενετικό υπόβαθρο και συνοδεύουν το άτομο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Καθήκον του ειδικού παιδαγωγού είναι να διδάξει στο παιδί, τον έφηβο ή τον ενήλικα τις στρατηγικές που θα τον βοηθήσουν να αντεπεξέρχεται αυτόνομα στις απαιτήσεις του κοινωνικού, σχολικού, ακαδημαϊκού ή/και επαγγελματικού του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερο τις δυνατότητές του.

Η διάγνωση/αξιολόγηση μιας δυσχέρειας, καθώς και ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του κατάλληλου αποκαταστασιακού προγράμματος μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή στη ζωή του ατόμου. Ωστόσο, με την έγκαιρη διάγνωση/αξιολόγηση μπορούν ευκολότερα να προληφθούν δευτερογενή προβλήματα, όπως είναι η αντικοινωνική συμπεριφορά, η σχολική αποτυχία και η εγκατάλειψη της σχολικής φοίτησης, η απομόνωση από την ομάδα των συνομηλίκων, η θυματοποίηση, το αυξημένο άγχος, η χαμηλή αυτοεκτίμηση κ.τ.ό.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης γίνεται εξατομικευμένα, καθώς τα παιδιά διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους ως προς τον βαθμό και το είδος της δυσκολίας τους, τον ρυθμό μάθησης και τα «δυνατά» τους σημεία, ακόμη και αν έχουν λάβει την ίδια διάγνωση. Η ένταξη των παιδιών σε ομάδες γίνεται μόνο ορισμένες φορές, στο πλαίσιο προγραμμάτων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση δυσκολιών στη λεκτική και μη επικοινωνία.

Πώς μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου με το διάβασμα;

Στα πλαίσια του προγράμματος Ειδικής Αγωγής δίνονται, μετά το πέρας κάθε συνεδρίας ή ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σαφείς οδηγίες στους γονείς σχετικά με το τι μπορούν να κάνουν στο σπίτι, προκειμένου η προσέγγισή τους να συμβαδίζει με αυτή του προγράμματος. Η παρακολούθηση συνεδριών Συμβουλευτικής από μέρους τους μπορεί να τους βοηθήσει ακόμα περισσότερο στη διαχείριση συμπεριφορικών/ψυχοσυναισθηματικών θεμάτων ή δύσκολων καταστάσεων, είτε αυτές αφορούν τους ίδιους είτε το παιδί.

Πόσο διαρκεί συνήθως η ειδική παιδαγωγική παρέμβαση;

Η διάρκεια της ειδικής παιδαγωγικής παρέμβασης ποικίλλει ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε παιδιού, την ηλικία του, καθώς και την ενδεχόμενη ταυτόχρονη παρουσία συνοδών καταστάσεων, όπως είναι η διάσπαση προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα. Ένας παράγοντας που μπορεί να ενισχύσει αποφασιστικά την αποτελεσματικότητα του προγράμματος είναι η συστηματική στήριξη της όλης προσπάθειας από την οικογένεια.

Γιατί είναι σημαντική η έγκαιρη παρέμβαση;

Αν και ένα ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα παρέμβασης μπορεί να εφαρμοστεί σε ανθρώπους οποιασδήποτε ηλικίας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ξεκινά όσο το δυνατό νωρίτερα. Η έγκαιρη παρέμβαση προλαμβάνει καταρχάς τη συσσώρευση μαθησιακών κενών από τη μία σχολική τάξη στην επόμενη – δηλαδή βοηθά το παιδί να αρχίσει σταδιακά να «συμβαδίζει» με τους συνομηλίκους του στην κατανόηση και διαχείριση της σχολικής ύλης. Έτσι συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό και στην πρόληψη δευτερογενών προβλημάτων, όπως είναι το άγχος, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η σχολική αποτυχία, η απόσυρση/απομόνωση από την ομάδα των συνομηλίκων ή το εργασιακό/κοινωνικό περιβάλλον και η επιθετική ή/και αντικοινωνική συμπεριφορά.

Πότε ένα παιδί χρειάζεται να παρακολουθήσει ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα;

Ενδεικτικά, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ένα παιδί χρειάζεται να αξιολογηθεί και ενδεχομένως να παρακολουθήσει πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής, όταν:

 • δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί σε μια δραστηριότητα που απαιτεί πνευματική ένταση
 • αφιερώνει υπερβολικά πολλή ώρα στη σχολική μελέτη, με φτωχά όμως αποτελέσματα
 • δυσκολεύεται στην αντιστοίχιση κάθε γράμματος με τον ήχο που αντιστοιχεί σε αυτό
 • διαβάζει πολύ αργά για την ηλικία του, κάνει πολλά λάθη κατά την ανάγνωση, συλλαβίζει, δεν έχει σταθερό ρυθμό ανάγνωσης κ.τ.ό.
 • κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη, σε σύγκριση με τα συνομήλικά του παιδιά, παραλείπει γράμματα, συλλαβές ή ολόκληρες λέξεις, αντικαθιστά γράμματα με άλλα, αντιμεταθέτει γράμματα ή συλλαβές κ.τ.ό.
 • σχηματίζει τα γράμματα με ασυνήθιστο τρόπο (π.χ. γράφει καθρεπτικά, μπερδεύοντας το δεξί με το αριστερό ή το πάνω με το κάτω)
 • δυσκολεύεται στη γραπτή έκφραση – σε επίπεδο ιδεών ή/και οργάνωσης-δομής
 • δυσκολεύεται πάρα πολύ στην επεξεργασία των δευτερευόντων μαθημάτων («τα λέει απέξω και αμέσως μετά/το άλλο πρωί τα ξεχνάει»)
 • δυσκολεύεται να κατανοήσει ένα, κατάλληλο για την ηλικία του, κείμενο που διαβάζει ή/και πολλές λέξεις μέσα σε αυτό
 • δυσκολεύεται στην εκτέλεση απλών, για την ηλικία του, αριθμητικών πράξεων ή/και στην επεξεργασία μαθηματικών προβλημάτων
 • δυσκολεύεται στη λεκτική ή/και εξωλεκτική επικοινωνία με τους συνομηλίκους του ή και με ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας
 • συχνά δεν αντιδρά όταν τον/τη φωνάζουν με το όνομά του/της ή όταν του/της απευθύνουν τον λόγο
 • έχει ασυνήθιστα, περιορισμένα ενδιαφέροντα
 • προσκολλάται σε καθημερινές επαναλαμβανόμενες συνήθειες/ρουτίνες και άγχεται υπερβολικά/τρομάζει όταν αυτές δεν ακολουθούνται
 • άγχεται πολύ/τρομάζει με τυχόν αλλαγές σε συνήθειες, στο περιβάλλον του ή/και σε πρόσωπα που τον/την περιβάλλουν

ειδική διαπαιδαγώγηση δάφνη, λογοθεραπεία δάφνη, γλωσσικές διαταραχές, νοητική υστέρηση, αναπτυξιακές διαταραχές, ειδικές ανάγκες, αυτισμός, τραυλισμός, διάσπαση προσοχής, διαταραχές άρθρωσης, προβλήματα ομιλίας, υπερκινητικότητα, λογοθεραπευτές στο σπίτι, εξατομικευμένα προγράμματα

ειδικοί παιδαγωγοί δάφνη, προγράμματα ειδικής εκπαίδευσης, λογοθεραπεία, συμβουλευτική, παράλληλη στήριξη, ειδική μελέτη,
σχολική ετοιμότητα, δαπ-δεπυ, παιδοψυχολόγοι, ειδικός παιδαγωγός, λογοθεραπευτές κατοίκον δάφνη