τραυλισμός διαταραχές ομιλίας

Ο τραυλισμός είναι διαταραχή στη ροή της ομιλίας, η οποία χαρακτηρίζεται από επαναλήψεις ήχων και συλλαβών, επιμηκύνσεις ήχων, επιφωνήματα και μπλοκαρίσματα. Επίσης, χαρακτηρίζεται από σπασμένες λέξεις, ηχηρό ή σιωπηλό μπλοκάρισμα (γεμάτες ή κενές παύσεις της ομιλίας), περιφράσεις (υποκαταστάσεις λέξεων για την αποφυγή προβληματικών λέξεων), λέξεις παραγόμενες με υπερβολική σωματική ένταση, αλλά και επαναλήψεις ολόκληρων μονοσύλλαβων λέξεων (π.χ, το-το-το-το-είδα). Η διαταραχή της ροής της ομιλίας συχνά παρεμποδίζει τη σχολική ή επαγγελματική απόδοση ή την κοινωνική επικοινωνία.

Ο εξελικτικός τραυλισμός εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του παιδιού και κυρίως σε ηλικία 2-5 ετών. Το ποσοστό των παιδιών προσχολικής ηλικίας που για κάποιο χρονικό διάστημα εμφανίζουν δυσχέρεια στη ροή της ομιλίας είναι 5%, ενώ έρευνες επισημαίνουν ότι σε ποσοστό 1% ο τραυλισμός έχει παγιωθεί και συνοδεύει τη σχολική και ενήλικη ζωή του ατόμου.

Συναντάται κυρίως στα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια με αναλογία 4 προς 1.

Αίτια
Τα αίτια του τραυλισμού δεν είναι σαφή. Ο τραυλισμός θεωρείται ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Οι αιτιολογικοί παράγοντες μπορεί να είναι γενετικοί-κληρονομικοί(40-60% υπάρχει οικογενειακό ιστορικό) και περιβαλλοντικοί.Καταλυτικό ρόλο κατέχουν οι συναισθηματικοί παράγοντες, καθώς η ευερεθιστικότητα και το άγχος συσχετίζεται άμεσα με την εμφάνιση του τραυλισμού.

Θεραπεία
Επειδή σε αρκετές περιπτώσεις ο τραυλισμός μπορεί να ξεπεραστεί χωρίς την παρέμβαση ειδικού, συχνά τίθεται το ερώτημα εάν θα πρέπει το παιδί που τραυλίζει να παραπέμπεται για θεραπευτική αντιμετώπιση. Συνήθως οι ειδικοί εκτιμούν ότι η παραπομπή του παιδιού θα πρέπει να γίνεται εφόσον οι δυσκολίες στη ροή του λόγου εκδηλώνονται με μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση με την πάροδο του χρόνου, ή όταν ο τραυλισμός δημιουργεί στο παιδί και τους γονείς του υπερβολικό άγχος, το οποίο μπορεί να εκδηλώνεται αργότερα και με τικ.

Αρχικά, καλό είναι το παιδί να εκτιμηθεί από ειδικό Παιδίατρο-Αναπτυξιολόγο για να αξιολογηθούν όλες οι πτυχές της ανάπτυξης του.Σε περίπτωση που ο τραυλισμός επιμένει, καλό είναι να καταφεύγουμε στην πρώιμη λογοθεραπευτική παρέμβαση, που μπορεί να αποτρέψει τον μόνιμο τραυλισμό. Μάλιστα οι έρευνες δείχνουν πως η διάρκεια της θεραπείας στα παιδιά είναι μικρότερη από ότι στους ενήλικες και έχει άριστα αποτελέσματα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πρέπει να επισημάνουμε ότι η θεραπευτική παρέμβαση περιλαμβάνει όλη την οικογένεια, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του λόγου και της κοινωνικής επαφής του παιδιού σ’αυτά τα ευαίσθητα χρόνια.

τραυλισμός και λογοθεραπεία στην αθήνα

λογοθεραπεία – υπηρεσίες

Written by 

Αφήστε μια απάντηση