αυτισμός στην αθήνα

αυτισμός στην αθήνα

αυτισμός αθήνα, αυτιστικά προβλήματα, ειδικές ανάγκες αυτισμού, θεραπείες αυτισμού στο σπίτι, νοητική υστέρηση, ειδικές γλωσσικές διαταραχές, αναπτυξιακές διαταραχές, διαταραχές άρθρωσης, γλωσσικές διαταραχές, διαταραχές φωνής, φωνητικές διαταραχές

Ειδικά θεραπείες αυτισμού στο χώρο σας σε όλη την Αθήνα | Θεραπεία Κατοίκον | Τηλ. 212 1011661, Κιν. 6908 753700

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Γενικά εκπαιδευτικά προγράμματα

αυτισμός στην αθήνα, θεραπείες για τον αυτισμό

ΑΒΑ – Lovaas

Το πρόγραμμα αποτελεί μία ευρέως διαδεδομένη πρώιμη εντατική παρέμβαση σε παιδιά με αυτισμό. Από αυστηρά ατομικό, αρχικά, στοχεύει στη γενίκευση των γνώσεων με τη βοήθεια των γονέων ενώ αργότερα συνεχίζεται στο σχολείο.

EarlyBird

Πρόγραμμα με στόχο να βοηθήσει τους γονείς να κατανοήσουν τον αυτισμό του παιδιού τους, να δομήσουν την αλληλεπίδραση μαζί του, να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων και έτσι να επανακτήσουν τον έλεγχο.

PECS

Πρόγραμμα επικοινωνίας, που επιτρέπει σε παιδιά και ενήλικες με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος και άλλες διαταραχές επικοινωνίας χωρίς λειτουργικό ή κοινωνικά αποδεκτό λόγο, να αρχίσουν να επικοινωνούν.

Son-Rise

Το πρόγραμμα προσφέρει εκπαιδευτικές τεχνικές, στρατηγικές και αρχές για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση ενός προγράμματος ενθαρρυντικού, πολύ ενεργητικού, εξατομικευμένου, με έδρα το σπίτι και έχοντας ως κέντρο το παιδί.

SPELL

Η τεχνική βασίζεται σε ένα πλαίσιο ανάλυσης των διαταραχών του αυτισμού με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και ανταπόκριση στις ανάγκες των ατόμων με αυτισμό.

TEACCH

Πρόγραμμα εναλλακτικής εκπαίδευσης για παιδιά με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, που ενσωματώνει παρεμβάσεις σε περιβάλλον, ημερήσιο πρόγραμμα και αντικείμενο εργασίας, και επικοινωνία.

 

Προγράμματα αισθητηριακής αντίληψης

Sensory Integration (SI)

Αισθητηριακή ολοκλήρωση Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι η βασική λειτουργία του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή αυτής της σύνθετης εικόνας. Είναι η οργάνωση των αισθητηριακών πληροφοριών. Auditory Intervention Training (AIT)
Ακουστική ολοκλήρωση Η μέθοδος βασίζεται στην αρχή ότι συχνά η παραμόρφωση στην ακοή ή στην ακουστική επεξεργασία ενδέχεται να οδηγήσει σε προβλήματα συμπεριφοράς ή μαθησιακές δυσκολίες.

Tomatis

Το παιδαγωγικό ή θεραπευτικό εργαλείο της Μεθόδου Tomatis ονομάζεται “Ηλεκτρονικό Αυτί”, ένα σύστημα που αξιοποιεί και ενεργοποιεί ξανά τις στρατηγικές που εμπλέκονται στην αντιληπτική οργάνωση και στη διαχείριση του ηχητικού περιβάλλοντος, το οποίο ο εγκέφαλος είναι ικανός να χρησιμοποιεί φυσιολογικά, όταν η ακοή δεν είναι διαταραγμένη.

Berard

Η μέθοδος βασίζεται στην αρχή ότι τα αυτιά πρέπει να συνεργάζονται με συντονισμένο τρόπο. Εάν η ακοή στο ένα αυτί είναι διαφορετική από ό,τι στο άλλο, το άτομο ενδεχομένως να αντιμετωπίσει δυσκολίες στην ικανότητα, να ακολουθεί οδηγίες, να κατανοεί όσα ακούει ή διαβάζει και να διατυπώνει προφορικά τις σκέψεις του.

Doman Delacato

Πρόκεται για ενα σύστημα νευροψυχολογικών μεθόδων και τεχνικών για την αντιμετώπιση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Padovan

H μέθοδος νευρολειτουργικής αναδιοργάνωσης Padovan βοηθά να αντιμετωπιστούν διάφορες δυσκολίες μέσω απλών κινήσεων, ασκήσεων σώματος, χεριών, ματιών, αναπνοής, στόματος.

Craniosacral Therapy

Η Κρανιοϊερή Θεραπεία βασίζεται στη φυσική ικανότητα του σώματος για αυτό-επιδιόρθωση.

 

Προγράμματα παρέμβασης μέσω τέχνης

Χοροθεραπεία – Κινητική θεραπεία

Η χοροθεραπεία – κινητική θεραπεία ανήκει στην κατηγορία των θεραπειών μέσω τεχνών μαζί με την μουσικοθεραπεία, την δραματοθεραπεία και την εικαστική θεραπεία και είναι η ψυχοθεραπευτική χρήση της εκφραστικής κίνησης και του χορού μέσα από την οποία το άτομο μπορεί να εμπλακεί δημιουργικά σε μια διαδικασία προσωπικής ολοκλήρωσης και ανάπτυξης.

Μουσικοθεραπεία

Η μουσικοθεραπεία μπορεί να προσφέρει ένα εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας και έκφρασης στους ανθρώπους εκείνους που η λεκτική επικοινωνία είναι ανεπαρκής ή αδύνατη ως μέσο έκφρασης.

Προγράμματα παρέμβασης μέσω παιχνιδιού, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων

Θεραπεία μέσω του παιχνιδιού
DIR/Floortime

Παιχνίδι στο πάτωμα Το πρόγραμμα DIR βασίζεται στα πρότυπα της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς (ABA) με ιδιαίτερη έμφαση στην εμπλοκή του παιδιού σε έναν κύκλο αλληλεπιδράσεων βασισμένες στο παιχνίδι και την διασκέδαση. Στο “παιχνίδι στο πάτωμα”για είκοσι ή περισσότερα λεπτά κάθε φορά ένας παιδαγωγός ειδικής αγωγής κάθεται στο πάτωμα να αλληλεπιδράσει με το παιδί. Η τεχνική αφορά, εκτός από το παιχνίδι, μια καθολική φιλοσοφία που χαρακτηρίζει όλες τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις με το παιδί. Έξι βασικές δεξιότητες, ή ορόσημα, θέτουν τα θεμέλια της γνώσης και της ανάπτυξής μας. Κατάλληλες συναισθηματικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια καθενός από τα έξι αναπτυξιακά στάδια, βοηθούν να αναπτυχθούν κριτική, κοινωνική και συναισθηματική αντίληψη, γλώσσα, και κινητικές δεξιότητες, καθώς και αυτοεκτίμηση.

Friends’ Play

Η μέθοδος εφαρμόζεται σε ομάδες που έχουν ως στόχο την κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών μέσα από το παιχνίδι, την εκπαίδευση στους κοινωνικούς κανόνες, στις βασικές αρχές συνεργασίας και συνύπαρξης σε μια ομάδα συνομηλίκων, την κατανόηση των συναισθημάτων και των αναγκών των ίδιων και των άλλων.

RDI

Παρέμβαση Ανάπτυξης Σχέσεων Πρόγραμμα με επίκεντρο τους γονείς.

Θεραπεία μέσω σωματικής επαφής (δεσμού)

Bonding (Attachment) Therapy Θεραπεία μέσω της αγκαλιάς
Holding Therapy Η θεραπεία μέσω της αγκαλιάς απέσπασε σημαντικά την προσοχή, όταν η Dr Martha Welch, παιδοψυχίατρος από τη Νέα Υόρκη, άρχισε να τη χρησιμοποιεί ως μέσω εργασίας με τα παιδιά με αυτισμό. Η δουλειά της δημοσιεύτηκε στο βιβλίο “Holding Time”.

Original Play

Αυθεντικό Παιχνίδι Πρόκειται για μία μέθοδο αυθόρμητου παιχνιδιού, που απευθύνεται σε όλους, ανεξάρτητα από ηλικία, σωματική κατάσταση ή φύλο. Αποτελεί έναν άμεσο, σωματικό, μη λεκτικό και χωρίς αυταπάτες τρόπο επικοινωνίας, που καλλιεργεί τη συναισθηματική μας νοημοσύνη και στοχεύει στη βελτίτωση των σχέσεις μεταξύ ατόμων και ομάδων.
Μάρσιπος για μωρά Babywearing.

Η τεχνική βασίζεται στη φυσική επαφή γονιού – βρέφου για αρκετές ώρες κάθε μέρα, χρησιμοποιώντας μαλακούς μάρσιπους αγκαλιάς.

 

Προγράμματα παρέμβασης μέσω επαφής με ζώα

Θεραπεία μέσω ζώων

Animal/Pet-Assisted Therapy Εξαιτίας του εύρους και της ποικιλίας των θεραπειών με ζώα δεν είναι δυνατό να κατατάξουμε σε μία κατηγορία αυτή τη μορφή παρέμβασης. Η συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδος είναι σχεδιασμένη για μια ευρεία ομάδα ατόμων με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού όπως αυτισμό ή σύνδρομο Asperger με εφαρμογή σε όλες τις ηλικίες. Σκύλοι Θεραπευτικής Επαφής

Dog Assisted Therapy Η SAPT HELLAS υλοποιεί δωρεάν πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας δια μέσου των ζώων, με επισκέψεις σε φορείς, σχολεία, ιδρύματα, με στόχο την άμεση επαφή των μαθητών ή τροφίμων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους.

Αναπτυξιακή Θεραπευτική Ιππασία

Η Θεραπευτική Ιππασία αποτελεί μια εναλλακτική, ολιστική, θεραπευτική προσέγγιση για άτομα με ειδικές ανάγκες. Είναι μια μορφή θεραπείας κατά την οποία χρησιμοποιείται το άλογο για να επιτευχθούν θεραπευτικοί στόχοι χωρίς να aντικαθιστά τις κλασσικές θεραπευτικές μεθόδους, τις οποίες όμως συμπληρώνει.

Δελφινοθεραπεία

Η δελφινοθεραπεία είναι ένα νέο σχετικά πρόγραμμα αποκατάστασης ατόμων με νοητικές και κινητικές δυσκολίες, το οποίο χρησιμοποιεί φυσικά μέσα: νερό, κολύμπι, κίνηση, επαφή, ήχος, παιχνίδι και εκμεταλλεύεται τις κοινές ιδιότητες ανθρώπου – δελφινιού: επικοινωνία – άγγιγμα.

 

Ιατρικές παρεμβάσεις

Βλαστοκύτταρα

Cell Stem Therapy

 

Λοιπές μέθοδοι και τεχνικές

Α’ ΤΕΣΤ (Έλεγχος Σχολικής Ετοιμότητας)

Πρόκειται για μία δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας, που ελέγχει αν και κατά πόσο ένα παιδί είναι έτοιμο να φοιτήσει στο σχολείο. Aφορά παιδιά του νηπιαγωγείου, πριν την εισαγωγή τους στην Α’ Δημοτικού.

Κινησιοπαιδαγωγική

Είναι μια παιδιατρική κινησιοθεραπευτική μέθοδος αποκατάστασης κινητικών διαταραχών αναπτυξιακού χαρακτήρα. Στόχος τής μεθόδου είναι η βελτίωση της κινητικής λειτουργίας, στον καλύτερο δυνατό βαθμό και υψηλότερο επίπεδο, ώστε η κίνηση που προκύπτει, να ανταποκρίνεται κατά το μέγιστο στις δυνατότητες και στις ανάγκες τού παιδιού.

Φυσική άσκηση για μαθητές με αυτισμό: Οδηγός για εκπαιδευτικούς

Οδηγίες για την ανάπτυξη των προγραμμάτων δραστηριότητας για παιδιά με αυτισμό (ηλικίες 5 έως 8 ετών) με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή τους στις δραστηριότητες, που οργανώνει ο εκπαιδευτικός μέσα και έξω από την τάξη.

Αυτισμός και κοινωνική ζωή

Σκοπός του άρθρου είναι να εστιάσει στις δυσκολίες που συχνά εμφανίζονται στην παιδική και εφηβική ηλικία όσον αφορά την κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών με αυτισμό και σε μεθόδους που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά.

Autism-Parents-Act: Πρώιμη ανίχνευση αυτισμού στα νήπια

Υποχρεωτική εφαρμογή των απλών διαγνωστικών εξετάσεων από παιδίατρους, που διαθέτουν την σχετική γνώση και εκπαίδευση, με στόχο την ανίχνευση πρώιμων ενδείξεων αυτισμό και τον εντοπισμό νηπίων που ανήκουν σε ομάδα υψηλού ρίσκου.

υπηρεσίες αυτισμού

διαταραχές σίτισης – κατάποσης