εργοθεραπεία

Προγράμματα εργοθεραπείας και συνεδρίες στο χώρο σας σε όλη την Αθήνα | Θεραπεία Κατοίκον | Τηλ. 212 1011661, Κιν. 6908 753700

 

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

εργοθεραπεία αθήνα

Τι είναι η Εργοθεραπεία και σε ποιους τομείς παρεμβαίνει

Εργοθεραπεία είναι μια εξειδικευμένη επιστήμη στο χώρο της υγείας, που βελτιώνει δεξιότητες ατόμων με δυσλειτουργία στους τομείς ανάπτυξης.


Οι τομείς αυτοί αφορούν:

• Την Αυτοεξυπηρέτηση του ατόμου και την ανεξαρτητοποίηση του σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής όπως η σίτιση, ένδυση-υπόδηση ασφάλεια, μετακίνηση, προσωπική υγιεινή.
• Την παραγωγικότητα του ατόμου όπου εκτιμάται η ικανότητά του στον τομέα της εργασίας. Για το παιδί η «εργασία» είναι το παιχνίδι και η μαθησιακή του εξέλιξη.

• Την κινητικότητα του ατόμου, όπου αξιολογείται κυρίως η ικανότητά του να συντονίζει μέρη του σώματος (άνω και κάτω άκρων) λεπτής ή αδρής κινητικότητας.

• Τις αισθητηριακές δεξιότητες του ατόμου όπου εκτιμάται η ικανότητά του στην αντίληψη που έχει με το σώμα του (σωματογνωσία) και το πώς αντιλαμβάνεται τη σχέση του σώματος με το περιβάλλον (κιναισθησία).
Επίσης εκτιμάται η οπτική και ακουστική αντιληπτικότητα (αντίληψη του ατόμου οπτικών και ακουστικών ερεθισμάτων) και η στερεογνωσία (προσδιορισμός μεγέθους, υφής και σχήματος αντικειμένου).

• Τις Γνωστικές δεξιότητες του ατόμου όπου εκτιμάται η ικανότητά του στην αντίληψη, τη μνήμη, προσοχή – συγκέντρωση, σκέψη, επικοινωνία, κρίση και άλλες νοητικές ικανότητες που διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στη διαδικασία επεξεργασίας των γνωστικών πληροφοριών.

• Τη Συμπεριφορά και Κοινωνικοποίηση του ατόμου έτσι ώστε να προσαρμόζεται (συμπεριφορικά) σε μια δεδομένη κατάσταση. Να έχει αυτογνωσία, να συμμετέχει σε δυαδικές και ομαδικές σχέσεις (αλληλοεπίδραση ατόμου με οικείους και αγνώστους). Επίσης να ακολουθεί κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς.

εργοθεραπεία στην αθήνα, εργοθεραπευτές σπίτι